Wat biedt onze Standard Spaarrekening?

  • Je ontvangt een basisrente van 1,0%.
  • En een getrouwheidspremie van 0,5% voor spaargeld dat 1 jaar op je rekening staat.
  • En vrijgesteld van 15% roerende voorheffing op de eerste €1020 aan rente in 2024.
Word lid
Aion Image

Type product

Onze Standard Gereglementeerde Spaarrekening is gratis en wordt voor onbepaalde tijd geopend. Je geld is altijd kosteloos beschikbaar.

Onze Standard Gereglementeerde Spaarrekening is een spaarrekening van categorie A onderworpen aan de Belgische wetgeving, wat betekent dat het een "klassieke" spaarrekening is zonder specifieke voorwaarden voor de basisrente of de getrouwheidspremie, en die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 2 van het Koninklijk Besluit ter uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Het is alleen beschikbaar voor mobiele klanten.

Onze Standard Gereglementeerde Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening. Voor meer informatie over de categorieën, gelieve de website van Wikifin te raadplegen

Bij overdracht van een spaarrekening naar een andere spaarrekening geopend op naam van dezelfde houder bij dezelfde instelling, anders dan op grond van een permanente opdracht, blijft de opbouwperiode voor de getrouwheidspremie op de eerste spaarrekening behouden, op voorwaarde dat het overgedragen bedrag minimaal 500 euro bedraagt en dat de betreffende houder niet reeds drie dergelijke overdrachten heeft uitgevoerd vanaf dezelfde spaarrekening in hetzelfde kalenderjaar.

Onze Standaard Gereglementeerde Spaarrekeningen bieden een basisrente van 1,0% en een getrouwheidspremie van 0,5%. Ze zijn ontworpen voor spaarders die flexibiliteit nodig hebben zonder zich voor lange termijn te binden (met een hogere basisrente). De basisrente wordt verworven vanaf de dag na storting op de rekening en blijft geldig tot aan de dag van opname. De getrouwheidspremie wordt alleen verworven op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de gereglementeerde spaarrekening zijn gebleven na storting. Het tarief van de getrouwheidspremie dat geldt op het moment van storting of het begin van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd. Dit betekent dat als u uw geld opneemt voordat de 12 maanden voorbij zijn, u geen recht heeft op de getrouwheidspremie. Het tarief van de getrouwheidspremie dat geldt op het moment van storting of het begin van een nieuwe periode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd. Als het tarief van de getrouwheidspremie verandert nadat u het geld op de rekening heeft gestort, wordt dit geld pas een jaar na de storting gekapitaliseerd tegen het nieuwe tarief.

De basisrente wordt betaald op de valutadatum van 1 januari. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt uitbetaald op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij de sluiting van de rekening.

Gelieve eerst de essentiële spaardersinformatie en het depositogarantie-informatieblad hierboven te lezen voordat u een rekening opent.

De tarieven van onze spaarrekeningen kunnen op elk moment worden gewijzigd. Klanten worden op de hoogte gebracht van tariefwijzigingen via hun rekeningafschriften.

Belastingen

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van 1.020 euro voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 2.040 euro voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% op de rente die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de ontvangen rente vermelden die het plafond overtreft en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Risico's

Risico op faillissement: In geval van faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vindt u op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds (https://garantiefonds.belgium.be/nl).

Inflatierisico: Door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

Klachten

Je kan je klachten naar ons sturen via onze chat of een e-mail naar complaint@aion.be. Ben je niet tevreden? Contacteer dan de bankbemiddelingsdienst op www.ombudsfin.be.

Zo werkt het

  • Download de Aion Bank-app.
  • Word lid en open op enkele minuten een rekening.
  • Ga naar de sectie Financiën en selecteer 'nieuwe spaarrekening openen'.
  • Selecteer de Standard Spaarrekening.
Word lid
Aion Image
Aion Image Aion Image
Image

Digitaal bankieren op zijn best

  • Lid worden is snel en eenvoudig met ons volledig digitaal proces.
  • Beheer je geld waar je ook bent.
  • Ontdek nog meer manieren om te sparen en geld te verdienen.

Unfortunately, sending a text message
is currently not available.
Don't worry and try again tomorrow.

In the meantime you can search for Aion Bank applicationon Google Play, App Store and App Gallery:

Aion respecteert je privacy

We gebruiken cookies om je de beste surfervaring te bieden. De gegevens die door cookies en pixels worden verzameld, worden gebruikt om de website te optimaliseren voor onze bezoekers en om gerichte informatie aan te bieden.

 

Functionele cookies zijn essentieel om de website en applicatie goed en veilig te laten functioneren.

Voor meer informatie over de cookies die we verwerken, klik hier.