Levensplanning bij Belgen van 40+

Geld
Aion image
8 op de 10 Belgen vinden dat ze onvoldoende sparen. We hebben recent 1000 Belgen ouder dan 40 om meer inzicht te krijgen in hoe Belgen zich gedragen met betrekking tot nalatenschappen, de voorbereiding van het pensioen, en sparen en beleggen in deze fase van hun leven.

Belgen zijn niet voorbereid op nalatenschappen

De eerste conclusie van ons onderzoek is duidelijk: Belgen zijn niet goed voorbereid op nalatenschap. 70% van de respondenten zegt dat ze geen plannen hebben gemaakt voor hun nalatenschap, en 2 op 3 geeft toe dat ze geen testament hebben.

Pensioen, een niet-geanticipeerde levensfase

Een andere verrassende conclusie is dat meer dan 80% van de Belgen ouder dan 40 zegt dat ze niet goed op het pensioen voorbereid zijn. Belgen beginnen zich pas laat op deze fase voor te bereiden (de meesten wanneer ze ouder dan 40 zijn) en slechts 1 op de 5 respondenten vraagt hierbij hulp aan een bankier of financieel adviseur.

Uit ons onderzoek blijkt ook dat 3 op de 10 Belgen bezorgd zijn over hun financiële situatie na pensionering, en dat 3 op de 10 respondenten niet weet hoeveel geld ze zullen krijgen wanneer ze met pensioen gaan.

Sparen en beleggen na hun 40ste

Hoewel 8 op de 10 Belgen zeggen aan pensioensparen te doen, vinden bijna even veel van hen (76%) dat ze onvoldoende sparen. Paradoxaal genoeg zegt 34% van de respondenten dat ze vóór hun 60ste met pensioen willen gaan, terwijl slechts 4 op de 10 Belgen aan langetermijnsparen doen.

Geld beleggen wordt dan weer door 66% van de ondervraagde Belgen gedaan, iets wat toegenomen is sinds de COVID-19-crisis. 80% van de respondenten zegt dat ze meer beleggen dan vóór de pandemie.

Onvoldoende informatie over financiële kwesties

De laatste conclusie uit ons onderzoek is dat Belgen onvoldoende geïnformeerd worden over financiële kwesties. Twee op de drie Belgen vinden dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over de beschikbare spaar- en beleggingsopties. Bovendien begint 27% van de respondenten te leren over ETF's (beursverhandelde fondsen), een eenvoudige en geautomatiseerde manier van beleggen.

"Uit ons onderzoek bleek dat Belgen ouder dan 40 bezorgd zijn over hun financiële gezondheid, maar dat er te weinig kennis is over spaar- en beleggingsproducten, evenals te weinig voorbereiding voor belangrijke mijlpalen als pensionering en nalatenschap", vertelt Kim Van Esbroeck, Country Head bij Aion Bank. "Belgen zoeken dan ook duidelijk naar manieren om hun geld te laten renderen, en tijdens de pandemie wilden ze steeds meer te weten komen over de verschillende spaar- en beleggingsmogelijkheden."

Aion respecteert je privacy

We gebruiken cookies om je de beste surfervaring te bieden. De gegevens die door cookies en pixels worden verzameld, worden gebruikt om de website te optimaliseren voor onze bezoekers en om gerichte informatie aan te bieden.

 

Functionele cookies zijn essentieel om de website en applicatie goed en veilig te laten functioneren.

Voor meer informatie over de cookies die we verwerken, klik hier.