Hoe heeft de Covid-19-pandemie ons spaargedrag veranderd?

Sparen
Lifestyle
Woman using laptop on floor
De besparingen van huishoudens zijn aanzienlijk gestegen sinds het begin van de Covid-19-pandemie. Onze recente enquête onder meer dan 1000 Belgen suggereert dat slechts een klein aantal huishoudens van plan is om deze besparingen uit te geven, en de meesten hebben hun prioriteiten verlegd.

Deze maand is het een jaar geleden dat België op slot ging en de pandemie voor het eerst een zichtbare impact had op de economie. De pandemie heeft Belgen op verschillende manieren getroffen: sommige hebben hun gezinsuitgaven verminderd en geld kunnen sparen, terwijl voor andere het gezinsinkomen en de spaarboekjes zijn veranderd. Uiteindelijk heeft de verstoring van onze levensstijl door de pandemie invloed gehad op ieders uitgaven- en spaargewoonten.

Voor de meesten heeft het overheidsbeleid, zoals belastingverlagingen of uitgestelde terugbetalingen om inkomensverlies te ondersteunen, mensen in staat gesteld te sparen. Dit betekent dat de besparingen van huishoudens in heel België gemiddeld zijn gestegen.

In dit rapport onderzoekt Aion Bank, een digitale bank met volledige service, hoe het consumentengedrag rond sparen is geëvolueerd tijdens de eerste lockdown tot vandaag.

59% van de Belgen heeft kunnen sparen tijdens de pandemie

iPhone calculator

Uit ons onderzoek bleek dat 59% van de Belgen heeft kunnen sparen tijdens de pandemie, oplopend tot 68% van de 25 tot 34-jarigen, maar afnemend tot 45% van de 55-plussers.

Als we kijken naar de resultaten naar gewest blijkt dat 68% van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben kunnen sparen, terwijl slechts 58% van de Belgen in het Vlaams Gewest en 55% in het Waals Gewest konden sparen. Dit kan te wijten zijn aan hogere lonen in de hoofdstad.

Hoewel de meeste Belgen hebben kunnen sparen gedurende het afgelopen jaar, beweerde 18% dat het veel moeilijker is geworden om geld opzij te zetten, terwijl 25% aangaf iets meer moeite te hebben. Slechts 10% beweerde dat het veel gemakkelijker was, 18% vond iets wat gemakkelijker en 28% zei dat ze het niet moeilijker noch gemakkelijker vonden om te besparen.

Difficult saving

Het financieel ondersteunen van familieleden heeft invloed gehad op het vermogen van mensen om te sparen

Man and woman sitting on sofa

Op de vraag waarom het moeilijker was om te sparen tijdens de pandemie, noemde 50% een daling van het gezinsinkomen, terwijl 42% beweerde dat ze familieleden financieel moesten ondersteunen tijdens de pandemie.

Van degenen die tijdens de pandemie gemakkelijker konden sparen, noemde 55% een verlaging van de kosten van levensonderhoud als belangrijkste reden, terwijl 38% specifiek het gebrek aan woon-werkverkeer noemde als de reden dat ze konden besparen.

11% van de Belgen heeft geen spaargeld, een stijging van 3%

Hoewel mensen in het algemeen meer hebben kunnen sparen, was er volgens onze enquête ook een toename van het aantal mensen zonder spaargeld tijdens de pandemie, van 8% tot 11%. Dit is te zien bij alle leeftijdsgroepen.

Desondanks zijn er nu 3% meer mensen die meer dan € 2.001 hebben gespaard doordat ze meer kunnen sparen tijdens de pandemie.

Bij het vergelijken van het aantal mensen dat meer dan € 20.000 had bespaard vóór de pandemie tot nu, is er een toename van 0,5% te zien. Volgens de ondervraagden waren enkel mannen daartoe in staat.

In het algemeen waren het de leeftijdsgroepen van 16-24 en 45-54 jaar die hun spaarboekje het meest konden aanvullen - van de ondervraagden hebben 9% meer mensen in elke leeftijdsgroep nu een spaargeld van meer dan € 2.000, terwijl pre-pandemie ze hadden minder.

Dit is echter het tegenovergestelde voor 55-plussers; een afname van 1% van de mensen heeft nu meer dan € 2.000 aan spaargeld in vergelijking met vóór de pandemie. Dit is wellicht te verklaren doordat we andere familieleden in zulke turbulente tijden hebben moeten steunen, in plaats van extra geld opzij te zetten.

49% van de mensen beweert dat de pandemie invloed heeft gehad op hun spaardoelen

Man drilling window frame

Op de vraag of de pandemie invloed heeft gehad op hetgeen waarvoor we sparen, beweerde 49% van de respondenten dat dit het geval was, terwijl 14% aangaf dat ze voor niets in het bijzonder sparen.

Voor degenen die hun spaardoelen het afgelopen jaar hebben aangepast, vroegen we wat ze sparen voor pre-pandemie in vergelijking met waarvoor ze nu sparen.

Volgens onze bevindingen sparen minder mensen voor reizen, waarbij slechts 14% zegt dat ze hun spaargeld nu zouden gebruiken om te reizen, vergeleken met 23% die sparen voor deze activiteit vóór de pandemie.

Een kleine toename van 2% van de mensen spaart nu voor een woning. Bovendien spaart nog eens 3% van de mensen nu om hun vastgoed te verbeteren, mogelijk als gevolg van het feit dat we meer tijd thuis doorbrengen en willen investeren in onze persoonlijke omgeving.

Interessant is dat er een toename is van 3% van de mensen die prioriteit geven aan sparen voor een noodfonds, wat suggereert dat de pandemie mensen heeft aangemoedigd om zich meer bewust te worden van hun uitgaven en om beter voorbereid te zijn op de toekomst.

Vóór de pandemie spaarde 8% van de respondenten niet actief geld. Tegenwoordig daalt dit in rap tempo tot slechts 2% van de ondervraagden, waarbij ze aangaven dat ze geen geld sparen, wat betekent dat 98% van de mensen voor hun geld zorgt en hun spaargeld verhoogt, ongeacht hun prioriteit.

Het aantal Belgen dat voor een auto willen sparen, is ook lichtjes gedaald: van 16% pre-pandemie naar 14% vandaag de dag. Nog eens 3% van de mensen, oplopend tot 20% van 17%, spaart ook meer voor renovatie van onroerend goed.

Vrouwen sparen eerder geld voor hun geld voor een noodfonds (30% vergeleken met 27% van de mannen) of voor reparaties rondom het huis (22% tegen 18%).

Mannen geven echter eerder prioriteit aan sparen voor een woning (20% vergeleken met 18% van de vrouwen), of sparen zonder specifieke prioriteit (15% vergeleken met 10% voor vrouwen).

Saving priorities

De meeste Belgen denken dat hun plan om een woning te kopen is vertraagd

Rustic living area

Als onderdeel van onze enquête hebben onderzocht welke impact de pandemie heeft op mensen die willen sparen voor een woning.

47% van de ondervraagden is van plan een woning te kopen. We ontdekten dat de meeste mensen het gevoel hebben dat hun vermogen om een woning te kopen is vertraagd als gevolg van de pandemie (84%), en de meesten (30% van de ondervraagden) geven aan dat hun plannen tussen 7 maanden en jaar zijn vertraagd.

Het is duidelijk dat degenen van 16-24 jaar het meest zijn getroffen door de pandemie als het gaat om het bereiken van hun vastgoed doelen.

Bijna de helft (46%) van de ondervraagden van 16 tot 24 jaar zegt dat ze voor de pandemie dachten een kans te hebben om op de vastgoedladder te komen, maar slechts 30% van deze groep gelooft dit nu.

Door de pandemie konden mensen hun bestedingsgedrag herzien, waarbij 18% van de respondenten van plan was om vóór de pandemie tot € 50.000 aan een woning uit te geven. Dit cijfer daalt vandaag tot 14%, wat betekent dat minstens 4% van de mensen hoopt een duurdere woning te kopen.

Buying property

Het is belangrijk om slimme geldbesparende strategieën toe te passen, omdat het hebben van een noodfonds u zal helpen beschermen in geval van een financiële noodsituatie en helpt om doelen te bereiken, zoals het betreden van de vastgoedmarkt. Bovendien moeten Belgen bedenken hoe stijgende inflatie en spaarrekeningen met lage rentetarieven hun spaargeld in wezen waardeloos zullen maken.

Sommige banken, zoals Aion Bank, zijn echter actief bezig met het creëren van meer manieren waarop Belgen hun geld kunnen maximaliseren. Volgens Spaargids biedt Aion Bank momenteel een van de hoogste rentespaarrekeningen in België aan.

Sommige mensen hebben moeten bezuinigen op huishoudelijke uitgaven en hun spaarprioriteiten moeten wijzigen om de pandemie het hoofd te bieden. Nu bedrijven weer opengaan, zal de echte test zijn om deze nieuwe spaargewoonten na de pandemie te behouden en dat mensen hun geld kunnen blijven maximaliseren naarmate de economie verbetert.

Methodologie

We hebben in maart 2021 1.004 Belgen ondervraagd in een enquête om de bevindingen te onthullen.

Spaar met Aion

Aion respecteert je privacy

We gebruiken cookies om je de beste surfervaring te bieden. De gegevens die door cookies en pixels worden verzameld, worden gebruikt om de website te optimaliseren voor onze bezoekers en om gerichte informatie aan te bieden.

 

Functionele cookies zijn essentieel om de website en applicatie goed en veilig te laten functioneren.

Voor meer informatie over de cookies die we verwerken, klik hier.